Quy trình tuyển sinh

Bước 1. Đăng kí ghi danh

Phụ huynh đăng kí với bộ phận tuyển sinh để sắp xếp lịch kiểm tra trình độ

Bước 2. Xét tuyển đầu vào

Bài kiểm tra gồm 03 nội dung:

– Bài test EQ dành cho học sinh

– Phỏng vấn (Tiếng Việt – Tiếng Anh) dành cho học sinh

– Chia sẻ quan điểm giáo dục dành cho phụ huynh

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ

Học sinh hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn

Hoàn thành các khoản phí theo quy định

Bước 4. Nhập học

Học sinh được Ban giám hiệu xếp lớp theo trình độ

Nhận lớp và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm

 

Đăng ký