Khải Minh ấm áp ngày tựu trường

Ngày 3/5/2020, học sinh Khải Minh đã có ngày tựu trường ấm áp cùng thầy cô và các bạn.

Đăng ký