NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ

Hoạt động giáo dục về văn hóa, lịch sử dân tộc ở trường Tiểu học Khải Minh được tổ chức dưới nhiều hình thức thú vị như giao lưu cùng “Nhân chứng lịch sử”, tham quan triển lãm, bảo tàng, xem phim hoặc tái hiện lịch sử bằng các vở kịch.

Hoạt động ngoại khóa giáo dục văn hóa, lịch sử dân tộc được tổ chức định kì hàng tháng và vào các ngày lễ lớn của đất nước như Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

Thông qua những hoạt động đó, học sinh tiểu học có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin chính xác về văn hóa, lịch sử dân tộc, giúp vun đắp tình yêu với văn hóa dân gian, lịch sử đất nước. Các em cũng được tiếp thu kiến thức theo cách mới, sinh động hơn, dễ nhớ hơn.

Trường Tiểu học Khải Minh – Học để khởi tâm tươi sáng!

Tại sao nên lựa chọn Tuniver?

Lộ trình học tập cá nhân - Personalized Learning

Áp dụng STEAM trong giảng dạy - STEAM Education Approach

Học qua trải nghiệm - Learning by Doing

Dạy học dự án - Inquiry Based Learning

Trợ giảng số - Teaching and Learning with Technology

https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_01.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_02.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_03.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_04.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_05.png

Đăng ký