Chương trình tổng quan

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

? Học sinh được trang bị các giá trị phổ quát bao gồm: Sự tự tin – Lòng chính trực – Tinh thần đồng đội – Niềm đam mê – Tình yêu thương con người.

? Học sinh được chuẩn bị kĩ năng sống đầy đủ để sẵn sàng cho ba điều: Tự lập – Tự tin  – Tự trọng.

? Từ việc phát triển hài hòa chương trình giáo dục quốc gia và chương trình giáo dục quốc tế, tất cả học sinh đều được bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ để có thể sử dụng trong sáng, đẹp đẽ.

?Thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến và chương trình được thiết kế tinh giản, khoa học, học sinh được trang bị ngoại ngữ ở cả bốn kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đảm bảo sử dụng song ngữ tự nhiên, trôi chảy.

? Đem đến cho học sinh những trải nghiệm vượt ra ngoài không gian địa lí nhà trường. Học sinh được tham gia vào các dự án từ thiện và bảo vệ môi trường.

? Khuyến khích tất cả học sinh sáng tạo thông qua các môn nghệ thuật và biểu diễn.

? Đảm bảo tính tiếp cận cá nhân trong việc học. Những học sinh có nhu cầu giáo dục cá nhân được tư vấn lộ trình và tham gia học bổ trợ miễn phí.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

? Học chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

? Học các môn theo hướng giáo dục quốc tế bao gồm: Nghệ thuật, Kĩ năng sống, Hoạt động trải nghiệm, Dự án vào các buổi chiều.

? Học 14 tiết Tiếng Anh/ tuần trong tuần, trong đó có 10 tiết theo chương trình Cambridge bao gồm 3 môn: Math, Science, ESL do giáo viên nước ngoài giảng dạy.

? Học tích hợp liên môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Thể chất ở các chủ điểm trong suốt năm học.

? Chương trình Toán Tiếng Anh UberMath theo chuẩn quốc tế.

Sau đây là đối chứng số tiết của Chương trình Tiêu chuẩn Tuniver với số tiết trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Tiểu học Khải Minh – Học để khởi tâm tươi sáng!

Tại sao nên lựa chọn Tuniver?

Lộ trình học tập cá nhân - Personalized Learning

Áp dụng STEAM trong giảng dạy - STEAM Education Approach

Học qua trải nghiệm - Learning by Doing

Dạy học dự án - Inquiry Based Learning

Trợ giảng số - Teaching and Learning with Technology

https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_01.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_02.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_03.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_04.png
https://tuniver.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_05.png

Đăng ký