Hoạt động trải nghiệm

19 Tháng Sáu 2021
Ở Khải Minh thầy cô giáo sáng tạo ra đồng tiền lưu hành nội bộ – gọi là đồng Tuni để làm phần thưởng cho các bạn nhỏ. Thứ 6 hàng tuần các bạn sẽ mang những đồng Tuni...

Đăng ký